Κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων ΑΕΙ και ΑΤΕΙ ακαδ. έτους 2012-13

Ανακοινώνεται ότι οι κατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων ΑΕΙ και ΑΤΕΙ για το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2012 σε αίθουσες του κτιρίου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών ΑΠΘ στην Πανεπιστημιούπολη στη Θέρμη, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ/ΜΟΥΣΙΚΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ: Αρμονία και Περιγραφή Εναρμόνισης: 9-12μ.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ/ΜΟΥΣΙΚΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ: Test Ακουστικής αναγνώρισης: 1:30μ.μ. 

Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος C.A.L.M. Community Action in Learning Music) ο Carl Bergstr...
Ο φοιτητής της Κατεύθυνσης Σύνθεσης του Τμήματος Μουσικών Σπουδών Κωνσταντίνος Μπάρας (τάξη Χρ. Σαμ...
Συνεχίζοντας τη μακρόχρονη και επιτυχή παράδοση συνδιοργάνωσης συνεδρίων, με αφορμή την ίδρυση της Ε...