Γενικά

Σημείωμα της Προέδρου του Τμήματος

Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ.,  σας καλωσορίζω και σας εύχομαι κάθε επιτυχία. 

Το Tμήμα Mουσικών Σπουδών της Σχολής Kαλών Tεχνών διανύει αισίως, και παρά τις αντίξοες συνθήκες των τελευταίων ετών, τον τριακοστό χρόνο λειτουργίας του, γεγονός που πρόκειται να εορταστεί με μουσικές  εκδηλώσεις και επετειακά αφιερώματα. Στα 30 έτη λειτουργίας του το Τμήμα Μουσικών Σπουδών έχει εξελιχθεί σε επίκεντρο πολλαπλών ερευνητικών και δημιουργικών πρωτοβουλιών, εισάγοντας καινοτόμες μεθοδολογίες στην εκπαιδευτική διαδικασία και προετοιμάζοντας νέους ερευνητές, παιδαγωγούς, συνθέτες και επαγγελματίες της μουσικής με υψηλή θεωρητική κατάρτιση, ελεύθερη δημιουργική σκέψη και προοπτικές για διεθνή σταδιοδρομία. Το αρχαιότερο Τμήμα Μουσικών Σπουδών των ελληνικών ΑΕΙ προσφέρει ένα συνεκτικό και παράλληλα ευέλικτο Πρόγραμμα Σπουδών, το οποίο αφενός στοχεύει στη λειτουργική εμβάθυνση της προσφερόμενης μουσικής γνώσης και αφετέρου συνδέει τη μουσικολογική επιστήμη με τις μουσικές πρακτικές στο πλαίσιο μιας ολιστικής προσέγγισης. 

Κεντρικό στόχο του Τμήματος αποτελεί η κατάρτιση άρτια εκπαιδευμένων μουσικών, με έμφαση στους τομείς της μουσικολογίας, της εκπαίδευσης, της σύνθεσης και της τεχνολογίας. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσα από τη συστηματική καλλιέργεια και ενθάρρυνση πολύπλευρων δημιουργικών, κριτικών, ερευνητικών και επικοινωνιακών ικανοτήτων στο πλαίσιο των μαθημάτων, καθώς και μέσα από τη δυνατότητα συμμετοχής των φοιτητών τόσο σε εφαρμοσμένες όσο και σε θεωρητικές ερευνητικές πρωτοβουλίες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ουσιαστική επαφή των φοιτητών με καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές, καθώς και στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων με κοινωνικό αντίκτυπο, ενθαρρύνοντας  έναν ανοιχτό, κριτικό διάλογο πάνω στο ίδιο το αντικείμενο των μουσικών σπουδών και τις πολύπλευρες εφαρμογές του στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα. 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το τμήμα εξειδικεύεται τόσο στις κλασικές ιστορικές, θεωρητικές και συστηματικές σπουδές της έντεχνης δυτικής και Βυζαντινής μουσικής όσο και στις δημοτικές και τοπικές μουσικές παραδόσεις των ευρύτερων Βαλκανίων και της Μεσογείου. Φοιτητές και διδάσκοντες συμμετέχουν ενεργά στην έρευνα και την ανάδειξη της προφορικής μουσικής κληρονομιάς μέσω της μουσικολογικής τεκμηρίωσης αλλά και μέσω της διάδοσης και συνέχισής της στο πλαίσιο οργάνωσης τακτικών συναυλιών και  καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. 

Η κατεύθυνση της σύνθεσης εκπροσωπεί ένα ευρύ φάσμα καλλιτεχνικών προσεγγίσεων και ενισχύει τις ικανότητες των φοιτητών να εργάζονται σε διαφορετικά δημιουργικά πλαίσια, συχνά σε συνεργασία με άλλους καλλιτέχνες και με την συμβολή διακεκριμένων σολίστ και συνόλων. Προάγει επίσης μια εξωστρεφή σχέση με την τοπική κοινωνία, παρουσιάζοντας τακτικά εκδηλώσεις, συναυλίες και εργαστήρια Σύγχρονης Μουσικής με ελεύθερη είσοδο στο κέντρο της πόλης, αλλά και συνεισφέροντας στην προβολή της εγχώριας μουσικής δημιουργίας, με σημαντικές διεθνείς διακρίσεις φοιτητών και μελών ΔΕΠ στο διεθνές στερέωμα.

Το Tμήμα Mουσικών Σπουδών ΑΠΘ στοχεύει στην κατάρτιση και συνεχιζόμενη υποστήριξη επαγγελματιών της μουσικής με σφαιρικές γνώσεις, κοινωνική συνείδηση και πολύπλευρη δραστηριότητα. Οι απόφοιτοί μας εργάζονται ως εκπαιδευτικοί και συντονιστές πρωτότυπων καλλιτεχνικών εργαστηρίων, ερευνητές και διδάσκοντες στην ανώτατη εκπαίδευση, μουσικοί και διευθυντές μουσικών συνόλων, συνθέτες ορχηστρικής μουσικής και μουσικής για παραστατικές τέχνες, δημιουργοί μουσικού λογισμικού και εφαρμογών, μουσικοθεραπευτές, και επαγγελματίες στον ευρύτερο τομέα της πολιτιστικής διαχείρισης.

Στη σημερινή τους μορφή το Πρόγραμμα και ο Κανονισμός Σπουδών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών είναι το αποτέλεσμα των επικαιροποιημένων προσαρμογών που ήταν αναγκαίες κατά την πορεία των τριάντα χρόνων λειτουργίας του Τμήματος, κυρίως όταν προστέθηκαν νέες σύγχρονες εξειδικεύσεις  που καλύπτουν τα πεδία της  Ιστορικής και Συστηματικής Μουσικολογίας, της Βυζαντινής Μουσικολογίας, της Μουσικής Εικονογραφίας, της Μουσικής Παιδαγωγικής, της Μουσικοθεραπείας, της Σύνθεσης, της Υπολογιστικής Μουσικολογίας και γενικότερα τις εξειδικεύσεις της Μουσικής Τεχνολογίας. 

Οι φοιτήτριες/τές πρέπει να εστιάσουν την προσοχή τους στη σωστή κατανομή των αναγκαίων διδακτικών μονάδων/ECTS ανά εξάμηνο, προκειμένου να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους με τη λήψη του πτυχίου τους στο χρονικό διάστημα των δέκα εξαμήνων. Οι ορθά προγραμματισμένες επιλογές θα τους προσφέρουν έως το τέλος των σπουδών τους μία γενική ενημέρωση πάνω σε όλους ή τουλάχιστον στους περισσότερους  επιστημονικούς κλάδους, καθώς και μια ουσιαστική και πλήρη πανεπιστημιακή κατάρτιση στα θεωρητικά της μουσικής και στη σύνθεση. Βασικός παράγοντας της λειτουργικότητας και της επιτυχίας του Προγράμματος Σπουδών είναι η ενεργητική και υπεύθυνη συμμετοχή των φοιτητών στις διαδικασίες εφαρμογής του.

O Oδηγός Σπουδών περιλαμβάνει πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με τις πανεπιστημιακές σπουδές, το σύστημα σπουδών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, το πρόγραμμα μαθημάτων, τον κατάλογο μαθημάτων με ένδειξη των διδακτικών μονάδων/ECTS και των ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας και άλλα στοιχεία που βοηθούν τους φοιτητές να κατανοήσουν το πρόγραμμα σπουδών και να περατώσουν με επιτυχία τις σπουδές τους.

Απευθύνω τις ευχές μου σε όλα τα μέλη του Τμήματος, τις  φοιτήτριες και τους φοιτητές μας για ευόδωση των προσπαθειών τους,  ώστε το Τμήμα μας να διατηρήσει τις γόνιμες ακαδημαϊκές συνεργασίες και να διαμορφώσει ολοκληρωμένους καλλιτέχνες – ερευνητές της μουσικής, συμβάλλοντας στην ανάδειξη του έργου ενός καταξιωμένου Τμήματος Μουσικών Σπουδών, εφάμιλλου των ευρωπαϊκών Τμημάτων Μουσικών Σπουδών. 

Η Πρόεδρος του Τμήματος
Ευανθία Νίκα-Σαμψών
καθηγήτρια

Στο πλαίσιο του Διεθνούς Μουσικολογικού Συνεδρίου Υποψήφιων Διδακτόρων "Η μουσικολογία εν δράσει: Μο...
Διεθνές Μουσικολογικό Συνέδριο Υποψηφίων Διδακτόρων “Η μουσικολογία εν δράσει: μουσικές του παρελθ...
Τα τέσσερα πανεπιστημιακά τμήματα μουσικής και μουσικολογίας των ελληνικών πανεπιστημίων, δηλαδή τα...