Τα τέσσερα πανεπιστημιακά τμήματα μουσικής και μουσικολογίας των ελληνικών πανεπιστημίων, δηλαδή τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Εθνικού και Καπ...
Mπορείτε να βρείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα του Τμήματος Μουσικών Σπουδών στην εφαρμογή: classSchedule.auth | Πρόγραμμα Μαθημάτων και Aιθουσών ΑΠΘ στον παρακάτω σύνδεσμο:...
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο, η προθεσμία δηλώσεων εγγραφής του εαρινού εξαμήνου 2017-2018 ορίζεται ως 28 Φεβρουαρίου. Η δήλωση εγγραφής εξαμήνου είναι υποχρεωτι...