Το ΤΜΣ και το Τμ. Θεολογίας Α.Π.Θ. προκηρύσσουν Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Η Βυζαντινή μουσική επιστήμη και καλλιτεχνική δημιουργία (Byzantine musical...
Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 (απόφαση Γ.Σ.Ε.Σ. α...
Ανακοινώνεται το πρόγραμμα των εξετάσεων του Ιουνίου 2017 στο συνημμένο αρχείο της ανακοίνωσης.  Το πρόγραμμα των εξετάσεων έχει αναρτηθεί και στην εφαρμογή ClassSchedule του ΑΠΘ στον π...